Burmistrz Modliborzyc informuje, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum został sporządzony w dniu 16.08.2015 jest udostępniony w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach w Urzędzie Stanu Cywilnego - Ewidencja Ludności pok. nr 3 w dniach 17.08.2015 - 04-09-2015 roku w godzinach pracy Urzędu.

Informacja.pdf