w spawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Modliborzyce dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Modliborzyc.pdf