PROGRAM "SENIOR - WIGOR"
PANI PREMIER EWA KOPACZ WRĘCZYŁA PROMESĘ  BURMISTRZOWI MODLIBORZYC

Kilka dni temu - 5 sierpnia 2015r. w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się Spotkanie Inauguracyjne I Edycji Wieloletniego Programu "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020, na które zaproszono Burmistrza Witolda Kowalika oraz Bożenę Skowrońską - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako przedstawicieli Modliborzyc.      

Udział w tej uroczystości wzięła Pani Premier Ewa Kopacz, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Ambasadorzy Programu oraz przedstawiciele 119 Gmin i Powiatów, które otrzymały rządowe wsparcie na realizację swoich projektów.

            Projekt nasz był jednym z dziesięciu na Lubelszczyźnie, zaś pozytywnie oceniono tylko cztery z nich. Dzięki temu Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 233500,00zł.

Zatem plan utworzenia dziennego domu dla seniorów staje się realny.

Dzienny Dom "Senior-WIGOR" zostanie wkrótce utworzony w samym sercu Modliborzyc w budynku "starej plebanii", który przez najbliższe miesiące będzie przystosowywany odpowiednio do potrzeb. W ramach modernizacji zaplanowano m.in. utworzenie pomieszczeń do spotkań, odpoczynku i rehabilitacji, salka biblioteczno-klubowa a także aneks kuchenny w którym można będzie wspólnie przygotowywać posiłki.

 Miejsce w nim znajdą osoby niepracujące w wieku 60+ a zwłaszcza osoby, które nie powinny zbyt długo przebywać same w domu.

Ideę utworzenia na naszym terenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"  od początku wspierał poseł Henryk Smolarz.