Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji do spraw referendum.