Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

zgoda.pdf