Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

wniosek.pdf