Informacja na temat formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania

 

informacja.pdf