Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisywania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

 

Informacja.pdf