Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.pdf