Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 marca 2015 roku (wtorek)

na godzinę 13:00 w sali Narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach VII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Zaproszenie.pdf