Posiadacz psa lub innego zwierzęcia zobowiązany jest do sprawowania nad nim odpowiedniego nadzoru. Niezachowanie należytej pieczy może rodzić zarówno konsekwencje karne jak i konsekwencje natury cywilnej 

 

Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.pdf