Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz docenili działania na rzecz społeczności lokalnej zapraszając Burmistrza Modliborzyc - Witolda Kowalika oraz Kierownika GOPS - Bożenę Skowrońską na uroczyste spotkanie w Pałacu Prezydenckim z okazji "25 lat pomocy społecznej w Wolnej Polsce".

 

Gmina Modliborzyce została zauważona i doceniona a wyrazem tego jest list gratulacyjny za innowacyjne działania na rzecz mieszkańców oraz skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na podnoszenie jakości usług w regionie. Podkreślenia wymaga fakt, że w Pałacu Prezydenckim takie spotkania odbywają się niezmiernie rzadko, a nagród i wyróżnień było tylko 24 w skali całego kraju.

Galeria