"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie
zasługuje na szacunek teraźniejszości 
i nie ma prawa do przyszłości."

Marszałek Józef Piłsudski 

 Data 11 listopada jest szczególnie wymownym symbolem w historii naszego narodu. Narodu,  który ponad wszystkie wartości umiłował wolność i prawo stanowienia o swoim losie. Przypomina ona wszystkim Polakom, w kraju i poza jego granicami, że po 123 latach zaborów Polska odzyskała swoją suwerenność.  

 

We wtorek, 11 listopada 2014 roku, odbyły się gminne uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości. Obchody 96. rocznicy rozpoczęły się przemarszem przedstawicieli władz samorządowych, delegacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, jednostek organizacyjny gminy, szkół i organizacji oraz mieszkańców spod Urzędu Miejskiego w Modliborzycach do kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, gdzie o godz. 10.00 ksiądz proboszcz Marek Danek odprawił mszę w intencji Ojczyzny. 

Po Eucharystii wszyscy zebrani udali się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły kwiaty.  Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach, wygłaszając okolicznościowe przemówienie. 

Tradycyjnie uroczystości te uświetniła orkiestra dęta, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów, na rynku w Modliborzycach, mieszkańcy oraz delegacje udali się do GOK-u, gdzie obejrzeli akademię patriotyczną przygotowaną przez młodzież z Zespołu Szkół w Modliborzycach. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do godnego uczczenia tegorocznych obchodów Święta Niepodległości, a przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy za liczne przybycie.   

Galeria