Gmina Modliborzyce chce zachęcić do inwestowania na swoim terenie i tworzenia nowych miejsc pracy.

Tym, którzy skorzystają z tej propozycji oferuje zwolnienia z podatku od nieruchomości, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Podczas sesji w czwartek 25 lutego radni postanowili, że w przypadku inwestycji za co najmniej 100 tysięcy złotych i utworzenie minimum 5 miejsc pracy zwolnienie z podatku będzie obowiązywać przez dwa lata. W przypadku zatrudnienia 10 osób okres ten będzie wydłużony do 3 lat, a za utworzenie co najmniej 20 nowych miejsc pracy zwolnienie będzie obowiązywać przez 4 lata.

Radni zgodzili się również na likwidację Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolicy Pierwszej. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie zagłosowało 12 radnych, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. - Obecnie w klasie pierwszej jest 6 dzieci, w drugiej i trzeciej po 3, a w oddziale przedszkolnym zaledwie 6 maluchów. To powoduje, że koszt utrzymania jednego ucznia w Wolicy Pierwszej jest najwyższy w gminie, a prognozy demograficzne pokazują, że w najbliższych latach liczba dzieci będzie jeszcze mniejsza. Utrzymywanie takiego stanu rzeczy jest nieuzasadnione, a wygospodarowane po likwidacji pieniądze będzie można przeznaczyć na doposażenie pozostałych placówek - wyjaśnia burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik. Jednocześnie przypomina, że pomysł był wcześniej konsultowany z mieszkańcami i pracownikami szkoły, którzy nie zgłosili uwag.

--- Przyjęta w czwartek uchwała jest uchwałą intencyjną, która teraz zostanie przesłana do akceptacji lubelskiego kuratora oświaty. Jeśli ten nie będzie mieć zastrzeżeń, dzieci z Wolicy Pierwszej od września tego roku będą uczęszczać do Zespołu Szkół w Modliborzycach. Gmina zapewni im nie tylko należyte warunki rozwoju i nauki, ale również dojazd, a budynek w Wolicy Pierwszej zostanie wykorzystany na inne cele. Wśród pojawiających się pomysłów jest utworzenie w nim dziennego domu samopomocy, albo ośrodka opieki długoterminowej, ale decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Rada Miejska w Modliborzycach zgodziła się również na przekazanie samorządowi województwa ponad 270 tysięcy złotych na budowę ponad 300 metrów chodnika wraz z zatokami autobusowymi w Stojeszynie Drugim przy drodze wojewódzkiej Zaklików - Modliborzyce. Ponadto radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej, która będzie organem doradczym dla organów gminy i innych instytucji. Jej kadencja ma trwać dwa lata. Młodzieżowa rada będzie liczyć 15 członków, wybieranych przez uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie gminy Modliborzyce. Młodzi radni na pierwszą kadencję mają być wybrani jeszcze w tym roku szkolnym.