Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016r. rozpoczęła przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia producentom mleka i wieprzowiny.