Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” zaprasza na spotkanie informacyjne osoby zainteresowane pozyskaniem środków na operacje w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej oraz osoby zainteresowane środkami w ramach projektów grantowych.