Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach I kadencji.