Burmistrz Modliborzyc ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Modliborzyce...