kolej

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy przebieg linii kolejowej przez teren Gminy Modliborzyce. Prosimy o zapoznanie się z ww. trasą i zgłaszanie na piśmie do tut. Urzędu uwag i opinii w terminie do dnia 19 stycznia 2024 r.

Herby gmin

Burmistrz Janowa Lubelskiego jako Lider Porozumienia międzygminnego z dnia 3 stycznia 2023 r. określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego obejmującej gminy: Janów Lubelski, Modliborzyce, Dzwola i Godziszów pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce” działając w oparciu o art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce”.

nowy rok

um

Inspekcja weterynaryjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny ostatecznie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

WESOŁYCH ŚWIĄT!

        Życzenia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz Burmistrza Modliborzyc z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

sesja rm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2023 r, poz. 40) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XLIII Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 28 grudnia 2023 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

um

um

Złote Gody

          W zdrowiu i w chorobie, w chwilach smutku oraz radości – 8 grudnia 2023r. pary z terenu gminy Modliborzyce świętowały jubileusz 50-lecia zawarcia swoich związków małżeńskich.

Ferie zimowe

        ZZRIOW "Regiony" zaprasza na "Ferie w Zakopanem 27.01-03.02.2024 r." Dzieci osób ubezpieczonych w KRUS mogą+ otrzymać dofinansowanie w kwocie 900 zł.

GUKS logo

Sezon siatkarski 2023-2024 w pełni. Zajęcia rozpoczęły się już we wrześniu i potrwają do końca kwietnia 2024 r. W każdy piątek, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Modliborzycach odbywają się treningi.