Festiwal Wojdaka

Dwa dni potrwają w tym roku przesłuchania uczestników eliminacji regionalnych Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży "Piosenki Jana Wojdaka" w Modliborzycach.

otwarcie multimedialnej ławeczki jana pawła II

16 października 1978 roku o godzinie 18.44 świat usłyszał nowinę ” Ogłaszam Wam wielką radość, habemus papam (mamy papieża), najdostojniejszego i czcigodnego księdza Karola, świętego rzymskiego kościoła, kardynała Wojtyłę”. 41 lat po tych wydarzeniach modliborzanie uczcili ten wybór w sposób szczególny. Na skwerze Jana Pawła II stanęła „Multimedialna ławeczka Jana Pawła II”.

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018 r, poz. 5923)  zwołuję  XII  sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich.

LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny krąg” zaprasza do udziału w naborach. 
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od dnia 25.10.2019r. do dnia 08.11.2019r.

lubelskie spotkania seniorów

Z myślą o osobach w wieku dojrzałym w Targach Lublin S.A.(ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin) odbędzie się zupełnie nowe wydarzenie - Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR, które odbędą się w dniach 25-27 października 2019 roku.

zaproszenie na otwarcie multimedialnej ławeczki JPII

Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik serdecznie zaprasza na otwarcie "Multimedialnej ławeczki Jana Pawła II". 16 października 2019r, w 41. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża spotkajmy się o godzinie 18.30 na placu Jana Pawła II w Modliborzycach, wspólnie uczcijmy ten ważny dla wszystkich Polaków dzień.

um

Burmistrz Modliborzyc ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Modliborzyce.

dofinansowanie osp w wolicy drugiej

10 października 2019 r w Wolicy Drugiej podpisana została umowa między  Ministerstwem Sprawiedliwości  (w ramach Funduszu Sprawiedliwości) a Gminą Modliborzyce o dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Drugiej.

kinder

Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach ma szansę na kolejne książki i doposażenie kącika do wspólnego czytania.

życzenia z okazji dnia nauczyciela

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Oświaty i Emerytowanemu Gronu Nauczycielskiemu życzymy aby Wasza trudna praca dawała Wam radość i satysfakcję oraz spotykała się z szacunkiem społeczeństwa.

noc w bibliotece

Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach po raz czwarty włączyła się w ogólnopolską akcję "Noc w bibliotece". Swoich gości zaprosiła w sobotę 5 października, a tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem "Znajdźmy wspólny język".

Wybory

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.