sesja

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXII sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

woda

Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach zaprasza na koncert duetu Łęczycki & Tymkoff -  20 czerwca 2021 r. godz.18.00

     Po długiej przerwie Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach zaprasza na koncert duetu Łęczycki & Tymkoff.

ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO OD 1 CZERWCA 2021 R.

       1 czerwca 2021 r. zmianie ulegną poszczególne przepisy dotyczące kierowców i osób pieszych.

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie dotyczący zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

           Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie dotyczący zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół. 

          Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie dotyczący sprzedaży lub złomowania opryskiwaczy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

          W związku z prowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku, Gminne Biuro Spisowe w Modliborzycach prosi mieszkańców naszej gminy o umożliwienie dokonania spisu przez rachmistrzów spisowych kontaktujących się telefonicznie z mieszkańcami z numerów telefonu : 22/ 828 88 88 lub 22/ 279 99 99 .

        UWAGA!!! W związku z upływającym w dniu 17 czerwca br. terminem składania Wniosków o przyznanie płatności na rok 2021 (termin podstawowy), uprzejmie informujemy, że Biuro Powiatowe ARiMR w Janowie Lubelskim w dniu 12 czerwca br. (sobota) będzie czynne w godzinach: 7:30 - 15:30!

PARTNERSTWO  "Zielona Brama Roztocza"

    „Zielona Brama Roztocza” to partnerstwo 4 gmin Powiatu Janowskiego, które Janów Lubelski zawiązał wspólnie z gminami Modliborzyce, Dzwola i Godziszów w ramach pilotażu projektu Centrum Wsparcia Doradczego. Na Lubelszczyźnie są jeszcze dwa takie Partnerstwa: Roztocze Środkowe i z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. W całej Polsce zostało zawiązanych 38 partnerstw.

Na ratowanie życia – Charytatywny Bieg po życie dla Ani

          W dniu 06 czerwca na Zoom Natury w Janowie Lubelskim, z inicjatywy nauczycielki języka angielskiego Pani Jolanty Blachy oraz Łucji Wieleby studentki prawa UMCS Lublin, odbył się bieg charytatywny nazwany Biegiem po życie dla Ani.

Dołącz do akcji “Ja już się spisałem/spisałam”

          Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji: „AMBASADOR NSP 2021 – JA JUŻ SIĘ SPISAŁEM!”.

Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Modliborzyce.