pfron

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.

vi bieg

PODSUMOWANIE VI CHARYTATYWNEGO MIKOŁAJKOWEGO BIEGU I NORDIC WALKING POMAGANIE PRZEZ BIEGANIE!!! W MODLIBORZYCACH MIKOŁAJE POBIEGLI DLA ZOSI !!!

GUKS logo

W dniu 11.12.2022r siatkarze „Gieksy” uczestniczyli w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Godziszów, gdzie w przekonujący sposób zdobyli I miejsce.

Sesja Rady Miejskiej

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXXIV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 8 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

woda

Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje mieszkańców miejscowości Brzeziny, Potoczek (woda z ujęcia w Zarajcu), Stojeszyn Drugi o przerwie w dostawie wody w dniu 08-12-2022 w godz. 8.00-12.00.

VI CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY

       Już po raz szósty Modliborzyce pomagało przez bieganie. 4 grudnia 2022 r. na rynku Modliborzyc zebrali się biegacze, uprawiający nornic walking, amatorzy i profesjonaliści, młodsi i starsi, po prostu wszyscy, którzy poprzez swoją aktywność sportową, zbieranie do puszek lub kibicowanie chcieli wesprzeć cel VI Charytatywnego Biegu Mikołajkowego, czyli pomoc w rehabilitacji Zosi, mieszkanki gminy Modliborzyce.

LGD

 Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Leśny Krąg”. 

LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. wdrażania LSR 2014-2020

UM

Burmistrz Modliborzyc ogłasza otwarty konkurs ofert dla: organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń zwykłych) i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „podmiotami”, na powierzenie w 2023 roku, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób p.n.: „Prowadzenie Dziennego Domu Senior + na terenie Gminy Modliborzyce”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Vi Charytatywnym Biegu Mikołajkowym i Zawodach Nordic Walking, który odbędzie się dnia 4 grudnia 2022 r.
Start rynek w Modliborzycach.

WODA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje mieszkańców miejscowości Modliborzyce ul. Długa, Gołębia, Niecała, Piłsudskiego, Zaborska, Zamkowa   o przerwie w dostawie wody  w dniu 30-11-2022 w godz. 8.00-12.00 .

GOPS

Informacja dotycząca wypłat dodatków węglowych i innych źródeł ciepła.