Policja logo

Jak co roku, przed dniem Wszystkich Świętych prowadzone będą wzmożone działania policyjne pod nazwą ZNICZ 2018.

Podziękowania

Szanowni Mieszkańcy Gminy Modliborzyce
Pragnę Serdecznie podziękować za poparcie i okazane mi zaufanie w wyborach samorządowych. Wierzyłem, że Państwu także leży na sercu dobro oraz rozwój całej gminy, a mój wysoki wynik w wyborach tylko to potwierdził. Była to wasza niezależna i osobista decyzja, za co jeszcze raz bardzo dziękuję.
Zapewniam, iż z mojej strony dołożę wszelkich starań aby Państwa nie zawieść i ze zdwojoną siłą będę dążył do dalszego rozwoju całej naszej gminy.

Zaproszenie na sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 października 2018 roku (wtorek) na godzinę 14:00 w Zespole Szkół w Modliborzycach LI w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Wybory Samorządowe 2018

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

UM

Wybory na burmistrza Modliborzyc wygrał pełniący obecnie tę funkcję Witold Kowalik. W niedzielnych wyborach poparło go 64,76 procent wyborców. Jego kontrkandydatem był Tadeusz Krzosek.

Policja logo

Kiedy na dworze panują niskie temperatury wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Ale nie tylko.

Wybory Samorządowe 2018

Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 na Burmistrza Modliborzyc i do Rady Miejskiej w Modliborzycach

Azbest

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Poświęcenie

W sobotę 13 października 2018 roku odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża na placu, na którym dzięki staraniom mieszkańców Stojeszyna Pierwszego na czele z sołtysem p. Marianem Kucią utworzono OTWARTĄ STREFĘ AKTYWNOŚCI.

100 lat niepodległości

Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Rogoża oraz Ks. Dziekan Krzysztof Woźniak serdecznie zapraszają na koncert Macieja Miecznikowskiego pt. "WYŚPIEWAĆ 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI". Koncert odbędzie się w Kościele Parafialnym w Brzezinach 28 października o godz. 18:00

papież

Już w ten wtorek tj.16 października 2018 r. będziemy obchodzić święto 40-lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II. 
Uroczystości rozpoczną się mszą św. o g.16.30 w Kościele Parafialnym w Modliborzycach. 

Aktywni

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni od zaraz!”, który skierowany jest do osób wykluczonych (w tym dotknięte ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 25-ciu gmin woj. lubelskiego, w tym w szczególności:

 Osoby pozostające bez zatrudnienia,

 Osoby bezrobotne z III profilu,

 Osoby o niskich kwalifikacjach,

 Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),

 Osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącz społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.