ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI
Zaproszenie na posiedzenie komisji ROLNICTWA, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY MIEJSKIEJ W MODLIBORZYCACH

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI
Zaproszenie na posiedzenie komisji ZDROWIA, OŚWIATY I KULTURY RADY MIEJSKIEJ W MODLIBORZYCACH

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI
Zaproszenie na posiedzenie komisji ŁADU, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY MIEJSKIEJ W MODLIBORZYCACH

szkolenie pszczelarskie
Gminne Koło Pszczelarzy w Modliborzycach z siedzibą Wierzchowiskach Pierwszych ma zaszczyt zaprosić Szanownych Panśtwa na szkolenie pszczelarskie, które odbędzie się w Lokalnym Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych w dniu 21.02.2016 o godz. 12:00

Budżet gminy

W dniu 28 stycznia 2016 r. Rada Miejska w Modliborzycach uchwaliła budżet gminy na 2016 r. składający się z dochodów i wydatków:

GUKS

- 14.02.2016r ; godz. 10.00; Hala Sportowa w Modliborzycach
GMINNY TURNIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR
PREZESA GUKS MODLIBORZYCE

Fundacja Inicjatyw Lokalnych

"Elektryk z uprawnieniami na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV" - uprawnienia SEP
Szkolenie trwa 40 godzin i obejmuje m.in.:

  • Wymagania BHP, PPOŻ oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
  • Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń i instalacji sieci energetycznych.
  • Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych.
  • Warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych.

Cena szkolenia: 550 zł (Cena zawiera podatek VAT)

Odnawialne żródła energii
Gmina Modliborzyce informuje, że w dniach od 01.02.2016 r. do 26.02.2016r. będą prowadzone zapisy osób chętnych do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie "Wsparcie wykorzystania OZE" objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w następującym zakresie:

BUDZET
Budżet Gminy Modliborzyce na 2016 rok przyjęty. W uchwale, przegłosowanej na sesji w czwartek 28 stycznia, radni zapisali prawie 18 milionów złotych dochodów i ponad 18,5 miliona złotych wydatków.

Urzad Miejski
Uprzejmie informuję o terminie składania wniosków na zwrot akcyzy na rok 2016, który przypada na miesiąc luty 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy akcję honorowego oddawania krwi organizowaną przez jednostkę OSP w Modliborzycach oraz RCKiK w Lublinie, która odbędzie się 29 stycznia 2016 r. o godzinie 9.30 w Modliborzycach plac przy Posterunku Policji ul. J. Piłsudskiego.