Rekrutacja rodzin do projektu "Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż"

Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Pożary, w głównej mierze, spowodowane są wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Niestety nadal panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost roślinności.

W okresie wiosennym wiele osób decyduje się na przesiadkę z czterech kółek na dwa wtedy też dochodzi do największej liczby tragedii drogowych z udziałem kierowców jednośladów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 marca 2015 roku (wtorek)

Posiadacz psa lub innego zwierzęcia zobowiązany jest do sprawowania nad nim odpowiedniego nadzoru. Niezachowanie należytej pieczy może rodzić zarówno konsekwencje karne jak i konsekwencje natury cywilnej 

W Modliborzycach powstaje nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej. To prawdopodobnie jedyna książnica w regionie, która jest budowana od podstaw, a większość środków na ten cel będzie pochodzić z

Tradycji stało się zadość. W Modliborzycach odbyły się wspólne obchody Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn, który przypada 10 marca. Z propozycji Gminnego Ośrodka Kultury, który w niedzielę 8 marca zaprosił mieszkańców na okolicznościowy koncert,

WYKAZ LOKALI.pdf

 

Za sześć miesięcy kolejny odcinek drogi w Wierzchowiskach Pierwszych w gminie Modliborzyce zostanie odbudowany.W środę 4 marca burmistrz Witold Kowalik razem z przedstawicielami ponad 40 samorządów gminnych i powiatowych odebrał od wojewody lubelskiego promesę na dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa.

Informacja.pdf