11 zespołów śpiewaczych i 8 solistów wystąpiło w minioną niedzielę 17 stycznia podczas tegorocznego Międzypowiatowego Przeglądu Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach. Jury przyznało 9 nagród, 8 wyróżnień i 3 nagrody specjalne.W kategorii zespołów śpiewaczych jury najwyżej oceniło występ grupy z Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach. Drugą nagrodę otrzymały ex aequo "Janowianki" z Janowa Lubelskiego i "Godziszowianki" z Godziszowa, a trzecią "Linowianki" z Linowa oraz "Blinowianki" z Blinowa. Nagrodę specjalną im. Włodzimierza Gomółki odebrały "Kocudzanki" z Kocudzy, natomiast wyróżnienia przypadły: "Kowalankom" z Kowalina, "Staniankom" z Potoka Stany, "Zielonej Dolinie" z Podszyna, "Mariankom" z Kocudzy i "Czerwonej Róży" z Szastarki.

Szkoła podstawowa w Zespole Szkół w Modliborzycach chce mieć swojego patrona. Kandydatur jest pięć, a o tym czyje imię będzie nosić placówka przekonamy się za kilka miesięcy.Do szkolnego zespołu zajmującego się sprawą wyboru patrona wpłynęło siedem propozycji. Rada pedagogiczna zgłosiła: Powstańców Styczniowych, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Komisję Edukacji Narodowej, Bohaterów Września 1939 roku, kronikarza Jana Długosza i Orła Białego, którego poparli także przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

GOPS

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości opieki ze strony rodziców. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju, wzrastania w atmosferze spokoju, miłości, akceptacji i bezpieczeństwa.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 28 stycznia 2016 roku (czwartek) na godzinę 13:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach XVII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Badania rolne

Silny mróz
wez sobie zdrowie do serca

Starosta Janowski zaprasza mieszkańców Gminy Modliborzyce, będących w wieku 35 ? 64 lata na bezpłatne badania, m.in. EKG, wskaźnika BMI, poziomu glukozy i cholesterolu (nie trzeba być na czczo). W przypadku złych wyników pacjenci dostaną skierowania na bezpłatne wizyty lekarskie i dalsze badania.
Badania odbywają się w Ośrodku Zdrowia w Modliborzycach w styczniu br. w piątki, soboty i niedziele w godz. 10-16.
Dokładny harmonogram znajduje się na stronie projektu www.zdrowiedoserca.pl.

Zaproszenie na posiedzenie komisji ŁADU,  PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY MIEJSKIEJ W MODLIBORZYCACH

Zaproszenie na posiedzenie komisji ROLNICTWA, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY MIEJSKIEJ W MODLIBORZYCACH

Bezplatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, iż na terenie Powiatu Janowskiego od stycznia br. rozpoczęły działalność punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel./fax: 15 872 52 52

Zaprasza na kursy:

"SPAWANIE METODĄ MIG-131, MAG-135"
Czas trwania szkolenia: 146 godzin

 

"KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM"

Czas trwania szkolenia: 80 godzin

 

"OBSŁUGA KAS FISKALNYCH"

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

 

"PIELĘGNACJA OGRODÓW PRZYDOMOWYCH"

Czas trwania szkolenia: 32 godziny


... i wiele innych (m.in.: Bukieciarstwo, Kucharz małej gastronomii, Stylizacja paznokci, Wizaż, Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, Elektryk do 1 KV, Operator żurawi przenośnych HDS)

Zapraszamy na XVIII Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek 17 stycznia 2016r. o godz. 11.00 - sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach.