Święto Jagód 2016

Właścicielką najładniejszego ogrodu w gminie Modliborzyce jest Lucyna Jachura, a tytuły miss zdobyły Dominika Czuba i Edyta Zimak.

Azbest

W związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz będzie bohaterem tegorocznych spotkań wakacyjnych, które organizuje filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Modliborzycach w Stojeszynie Pierwszym.

Ostrzeżenie o burzach

UM Modliborzyce

Gmina Modliborzyce podpisała w środę 29 czerwca umowę o przyznaniu dotacji na przebudowę drogi powiatowej Modliborzyce - Błażek.

UPAŁ

UM Modliborzyce

Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W głosowaniu, które odbyło się we wtorek 28 czerwca, uchwałę w tej sprawie poparli wszyscy radni uczestniczący w obradach.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. od 1 sierpnia 2016 r. jesteśmy zobowiązani jako Gmina do wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła

FIL

Święto Jagód

Akademia ICT

wakacje w bibliotece

Biblioteka U Kazimierza zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej wakacyjnej zabawy.
Zajęcia odbywać się będą w każdy wakacyjny wtorek i czwartek od godziny 11:00.