Zaproszenie na posiedzenie komisji ŁADU, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY MIEJSKIEJ W MODLIBORZYCACH

Policja

Zanim wyjedziemy na urlop, przypomnijmy sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa. Wszystko po to, by długo wyczekiwany odpoczynek minął bez nieprzyjemnych niespodzianek.

Zaproszenie na komisję

Zaproszenie na posiedzenie komisji ROLNICTWA, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY MIEJSKIEJ W MODLIBORZYCACH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 28 czerwca 2016 roku (wtorek) na godzinę 13:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach XXII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

100-lecie PSP

9 czerwca 2016 r. odbyły się obchody jubileuszu 100-lecia szkoły w Wierzchowiskach. Były to bardzo ważne chwile dla całej społeczności szkolnej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w miejscowym Kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą celebrował i homilię wygłosił abp. Stanisław Wielgus. Towarzyszyli mu księża rodacy i księża, którzy pracowali w naszej parafii.

Ostrzeżenie o burzach

MRM

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach pierwszej kadencji odbędzie się w środę 22 czerwca. Podczas obrad, które rozpoczną się w południe w sali konferencyjnej miejscowej biblioteki, młodzi radni wybiorą przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza.

OHP

Trwa nabór uczestników do grupy wychowawczej OHP w Janowie Lubelskim na nowy rok szkolny 2016/2017

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) w związku z § 15 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/96/2016 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 25 lutego 2016r, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 12 kwietnia 2016 r. poz. 1499 zwołuję pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach która odbędzie się 22 czerwca 2016 roku (środa) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach.

ankietowe badania rolne

Młodzieżowa Rada Miejska

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.