Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego ulic w miejscowości Modliborzyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .doc)