Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: "Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską i urządzenie placu zabaw we wsi Dąbie"

Zawiadomienie o wyborze (plik w formacie .pdf)