Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce

Ogłoszenie o przetargu dostawa kruszywa (plik w formacie .pdf)

SIWZ dostawa kruszywa (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ dosatawa kruszywa (plik w formacie .pdf)