Przetarg nieograniczony na zadanie: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej (nr działki 795) w miejscowości Wierzchowiska Drugie w lokalizacji od km 0+000 do km 0+600 o długości 0,600 km

Ogłoszenie o przetargu wąwóz (plik w formacie .pdf)

SIWZ wąwóz (plik w formacie .pdf)

Załączniki do siwz (plik w formacie .pdf)

Uproszczona dokumentacja techniczna (plik w formacie .pdf)

Przedmiar robót (plik w formacie .pdf)

Formularz kosztorysu ofertowego (plik w formacie .pdf)