Przetarg nieograniczony na zadanie: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej (nr działki 391) w miejscowości Lute w lokalizacji od km 0+000 do km 0+400 o długości 0,400 km

Ogłoszenie o przetargu wąwóz Lute (plik w formacie .pdf)

SIWZ wąwóz Lute (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ (plik w formacie .pdf)

Uproszczona dokumentacja techniczna (plik w formacie .pdf)

Przedmiar robót (plik w formacie .pdf)

Formularz kosztorysu ofertowego (plik w formacie .pdf)