Wyjaśnienie treści specyfikacji na zadanie: Adaptacja budynku remizy OSP w Wolicy Drugiej na potrzeby społeczności lokalnej poprzez utworzenie Wiejskiego Domu Ludowego

Treść wyjaśnień (plik w formacie .pdf)

Załącznik nr 1 (plik w formacie .pdf)

Załącznik nr 2 (plik w formacie .pdf)

Załącznik nr 3 (plik w formacie .pdf)

Załącznik nr 4 (plik w formacie .pdf)