Wyjaśnienia treści specyfikacji na zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce

Treść zapytań i odpowiedzi (plik w formacie .pdf)