Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109065L Wolica Kolonia ?Lute w m-ści Wolica Kolonia od km 0+000 do km 0+370 oraz od km 0+870 do km 1+020

Treść zawiadomienia (plik w formacie .pdf)