Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109066L Wierzchowiska - Antolin w m-ści Wierzchowiska Drugie na długości 0,250 km

Treść zawiadomienia (plik w formacie .pdf)