Przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach

Ogłoszenie o przetargu (plik w formacie .pdf)

SIWZ termomodernizacja (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ (plik w formacie .pdf)

Dokumentacja projektowa termomodernizacja ścian:

Przedmiar robót (plik w formacie .pdf)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót cz.1 (plik w formacie .pdf)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót cz.2 (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany (plik w formacie .pdf)

Rys. 1 (plik w formacie .pdf)

Rys. 2 (plik w formacie .pdf)

Rys. 3 (plik w formacie .pdf)

Rys. 4 (plik w formacie .pdf)

Rys. 5 (plik w formacie .pdf)

Rys. 6 (plik w formacie .pdf)

Rys. 7 (plik w formacie .pdf)

Rys. 8 (plik w formacie .pdf)

Rys. 9 (plik w formacie .pdf)

Rys. 10 (plik w formacie .pdf)

Rys. 11 plik w formacie .pdf)

Rys. 12 (plik w formacie .pdf)

Rys. 13 (plik w formacie .pdf)

Rys. 14 (plik w formacie .pdf)

Rys. 15 (plik w formacie .pdf)

Rys. 16 (plik w formacie .pdf)

Rys. 17 (plik w formacie .pdf)

Rys. 18 (plik w formacie .pdf)

Rys. 19 (plik w formacie .pdf)

Rys. 20 (plik w formacie .pdf)


Dokumentacja projektowa modernizacja c.o.:

Przedmiar robót (plik w formacie .pdf)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany (plik w formacie .pdf)

Rys. 1 (plik w formacie .pdf)

Rys. 2 (plik w formacie .pdf)

Rys. 3 (plik w formacie .pdf)

Rys. 4 (plik w formacie .pdf)

Rys. 5 (plik w formacie .pdf)

Rys. 6 (plik w formacie .pdf)

Rys. 7 (plik w formacie .pdf)

Rys. 8 (plik w formacie .pdf)

Rys. 9 (plik w formacie .pdf)

Rys. 10 (plik w formacie .pdf)

Rys. 11 (plik w formacie .pdf)

Rys. 12 (plik w formacie .pdf)

Rys. 13 (plik w formacie .pdf)

Rys. 14 (plik w formacie .pdf)

Rys. 15 (plik w formacie .pdf)

Rys. 16 (plik w formacie .pdf)

Rys. 17 (plik w formacie .pdf)

Rys. 18 (plik w formacie .pdf)

Rys. 19 (plik w formacie .pdf)

Rys. 20 (plik w formacie .pdf)