Ogłoszenie o przetargu na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie gminy Modliborzyce

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ odpady.pdf

Załączniki do SIWZ odpady.pdf