Wyjasnienie treści SIWZ na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie gminy Modliborzyce

Treść wyjaśnień.pdf

Załącznik nr 1 do wyjasnień.pdf