Wyjasnienie treści SIWZ z dnia 17.05.2013r. na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie gminy Modliborzyce

Treść odpowiedzi z dnia 17.05.20013.pdf

Załącznik nr 1 .doc