Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą w przetargu na zadanie: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Antolinie

Wniosek o przedłużenie terminu.pdf

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu.pdf