Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Modliborzycach

Treść zawiadomienia o uniewaznieniu przetargu.pdf