Przetarg nieograniczony na zadanie: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 1308 na odcinku o długości 0,330 km w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ (załn 1-8).pdf

Przedmiar robót (zal. nr 9).pdf

Opis techniczny (zal. nr10).pdf

STWiORB.pdf

Rys. nr 1.pdf

Rys. nr 2.pdf

Rys. nr 3.pdf

Rys. nr 4.pdf

Rys. nr 5.pdf

Formularz kosztorysu ofertowego (zal. nr13).pdf

Informacja BIOZ (zał. nr 14).pdf