Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce etap III

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ oczyszczalnie.pdf

Załączniki do SIWZ (zał, nr 1-8).pdf

Przedmiar robót.pdf

Projekt budowlany.pdf

Zestawienie zaproj. oczyszcz.(zał. nr 10a).pdf

STWIORB oczyszczalnie (zał. nr 11).pdf

Proj, zagosp. działek (zał. nr 12.1).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.2).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.3 cz.1).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.3 cz.2).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.4).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.5).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.6).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.7 cz.1).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.7 cz.2).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.8 cz.1).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.8 cz.2).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.8 cz.3).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.8 cz.4).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.8 cz.5).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.8 cz.6).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.9 cz.1).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.9 cz.2).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.9 cz.3).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.9 cz.4).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.9 cz.5).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.9 cz.6).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.9 cz.7).zip

Proj. zagosp. działek (zał. nr 12.9 cz.8).zip

Rysunek techniczny (zał. nr 13.1).pdf

Rysunek techniczny (zał. nr 13.2).pdf

Rysunek techniczny (zał. nr 13.3).pdf

Rysunek techniczny (zał. nr 13.4).pdf

Rysunek techniczny (zał. nr 13.5).pdf