Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108740L od km 3+565 do km 3+945 w msc. Wierzchowiska Pierwsze

Treść zawiadomienia.pdf