Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce - Wierzchowiska ? Pasieka - Błażek od km 5+710 do km 6+410 o dł. 700m

Treść zawiadomienia.pdf