Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie gminy Modliborzyce

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ odbiór odpadów.pdf

Załączniki do SIWZ (zał. nr 1-5).pdf