Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie gminy Modliborzyce

Wyjaśnienia treści SIWZ (zapytania i odpowiedzi).pdf