Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.pdf

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 16 grudnia 2015 roku (środa) na godzinę 11:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach XV w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu.pdf

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, wraz z rodziną i przyjaciółmi, w tegorocznej "charytatywnej Aukcji Przedmiotów"' organizowanej w ramach Akcji :Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Aukcja odbędzie się 12 grudnia o godz. 12:00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4.

Zakończyła się przebudowa drogi Modliborzyce - Błażek z mostem w Kolonii Wolicy. Prace trwały około 5 miesięcy, a kosztowały ponad 1 milion 600 tysięcy złotych.

Już za kilka tygodni planowane jest  uruchomienie Dziennego Domu "Senior- WIGOR", o którym ostatnio wiele się mówi w naszej gminie. Obecnie trwają intensywne prace adaptacyjne  w budynku dawnej plebanii przy kościele w Modliborzycach bo tam właśnie osoby po 60 roku życia będą mogły miło i bezpiecznie spędzać swój czas w ciągu dnia. 

Jak co roku Burmistrz Modliborzyc oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach zapraszają na wspólną Wigilię osoby starsze, niepełnosprawne i inne, które są osamotnione i chciałyby razem spędzić ten szczególny i wyjątkowy dzień.

Każdego roku w dniu 25 listopada rozpoczyna się kampania: "16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet", którą zainicjowała w 1991 roku organizacja Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers w dniu oficjalnie uznanym przez ONZ Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet dla upamiętnienia zabójstwa sióstr Patrii, Minervy i Marii Teresy Mirabal w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach włączając się w międzynarodową kampanię "16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet", która prowadzona jest w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2015r. informuje, iż w tych dniach w tutejszym Ośrodku można uzyskać pomoc i porady dotyczące przeciwdziałania przemocy:
- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 9.30.
- we wtorki w godzinach od 14.00 do 16.50.

Serdecznie zapraszamy na ostatnią akcję honorowego oddawania krwi w roku 2015 organizowaną przez jednostkę OSP w Modliborzycach oraz RCKiK w Lublinie, która odbędzie się 27 listopada 2015 r. o godzinie 9.30 w Modliborzycach plac przy Posterunku Policji ul. J. Piłsudskiego.

Dziesiąta edycja konkursu fotograficznego organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Modliborzycach przeszła do historii. Jej podsumowanie, połączone z wręczeniem nagród laureatom, odbyło się we wtorek 17 listopada.W tym roku organizatorzy nie narzucali czasu, miejsca ani tematyki zdjęć, a hasło przewodnie konkursu brzmiało "Moje 3 najlepsze zdjęcia".

Sprawy podatkowe zdominowały sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach. Podczas obrad we wtorek 17 listopada radni postanowili, że w przyszłym roku stawki podatku rolnego, od nieruchomości i transportowego będą takie same jak obecnie.