Burmistrz Modliborzyc poszukuje osób na stanowisko ds. prowadzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Modliborzycach zgodnie z Programem Wieloletnim "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020

Burmistrz Modliborzyc informuje, iż w związku z wystąpieniem w okresie lipiec - sierpień 2015 roku na terenie Gminy Modliborzyce niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, zostanie powołana komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji.

 

Burmistrz Modliborzyc informuje, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum został sporządzony w dniu 16.08.2015 jest udostępniony w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach w Urzędzie Stanu Cywilnego - Ewidencja Ludności pok. nr 3 w dniach 17.08.2015 - 04-09-2015 roku w godzinach pracy Urzędu.

w spawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Modliborzyce dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na dzień 6 września 2015 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 sierpnia 2015 roku (wtorek)

na godzinę 9:00 w sali Narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach XII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

 

W związku ze zwiększonym poborem wody z sieci wodociągowej związanym z długotrwałą suszą i wysokimi temperaturami, Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Modliborzyce o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Zaleca się używanie wody jedynie do celów socjalno-bytowych i wstrzymanie się z podlewaniem upraw, myciem samochodów oraz napełnianiem basenów.

Informujemy, że w piątek 14 sierpnia 2015 r. Urząd Miejski w Modliborzycach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach będą nieczynne.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje, że od dnia 03.07.2015 funkcjonuje Terenowy Punkt Paszportowy w Kraśniku.

PROGRAM "SENIOR - WIGOR"
PANI PREMIER EWA KOPACZ WRĘCZYŁA PROMESĘ  BURMISTRZOWI MODLIBORZYC

Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji do spraw referendum.

Barszcz Sosnowskiego, czyli "zemsta Stalina", to roślina, która jest bardzo niebezpieczna dla ludzi, a zwłaszcza dzieci. Kontakt z nią powoduje oparzenie skóry, podobne do oparzenia wrzątkiem, czego następstwem są ropne pęcherze gojące się nawet przez kilka lat. Sprawdź, co to jest barszcz Sosnowskiego, gdzie można go spotkać, jakie są charakterystyczne objawy poparzenia tą rośliną i jak je leczyć.