Informacja na temat formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisywania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Postanowienie.pdf

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Modliborzycach wpłynęła oferta:
Pana Wiesława Dyjacha - zam .Krzemień Pierwszy

HARMONOGRAM
dyżurów nocnych w dni powszednie w godz. 19.00 - 8.00, dyżurów nocnych w soboty w godz. 15.00 - 24.00  oraz całodobowych dyżurów w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Janowa Lubelskiego
w roku 2015.

Muzeum Wsi Kieleckiej wraz ze Stowarzyszeniem Pokolenie organizuje zbiórkę pamiątek na potrzeby nowego, spektakularnego obiektu w Michniowie. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich będzie symbolem i miejscem pamięci dla 817 wsi spacyfikowanych na terenie całej przedwojennej  Rzeczypospolitej.

Starosta Janowski i Burmistrz Modliborzyc zapraszają na: "FESTIWAL ŚWIĘTO JAGÓD"

Jest drugi przetarg na dostawę wyposażenia i wykonanie posadzek w nowej siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Modliborzycach.

Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ. 

Literackie podróże po Polsce i świecie, zabawy plastyczne i "małe kino" to tylko niektóre propozycje na wakacje Gminnej Biblioteki Publicznej w Modliborzycach i jej filii w Stojeszynie Pierwszym.

Zanim wyjedziemy na urlop, przypomnijmy sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa. Wszystko po to, by długo wyczekiwany odpoczynek minął bez nieprzyjemnych niespodzianek. 

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych wspólnie z Wydziałem Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP realizuje konkurs "Policja przyszłości".