Odbudowa drogi gminnej nr 108740L   Wierzchowiska-Andrzejów od km 0+000 do km 0+800  w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2019 r. 

Odbudowa drogi gminnej nr 108729L   Wierzchowiska-Kamienna Góra od km 2+435 do km 2+835  w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2019 r.   

Odbudowa drogi gminnej nr 108732L  Brzeziny – Majdan - Kopce od km 6+633 do km 7+388  w miejscowości Modliborzyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2019 r.    

Zapytanie ofertowe-„Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Modliborzyce w roku szkolnym 2019/2020”

Odbudowa drogi gminnej nr 113569L od km 0+550 do km 0+645 i od km 0+685 do km 1+095 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.

 

Podkategorie