„Odbudowa drogi gminnej nr 113558L od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.”

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości gminy Modliborzyce - etap V

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Brzezinach, Wierzchowiskach Drugich, Wierzchowiskach Pierwszych, Wolicy Pierwszej, Stojeszynie Pierwszym, budowa siłowni
zewnętrznej w Modliborzycach, doposażenie boiska piłkarskiego w Wierzchowiskach Pierwszych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

Zapytanie ofertowe „Dostawa kruszywa łamanego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w roku 2018”

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Modliborzyce

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Modliborzyce oraz innych jednostek

Podkategorie